1. info@educaworld.net
  2. 0 212 280 86 36

İngiltere Ülke Rehberi
KÜNYE

Uçuş süresi : 3 saat 30 dakika

Para birimi : Pound Sterling (GBP)

Yüzölçümü : 244,110 kilometrekare

Saat farkı : 2 saat geri

Resmi dil : İngilizce

Başkenti : Londra

Sıcaklık : Genelde ılıman bir iklime sahip. Yılın büyük kısmı yağışlı. Yazları ortalama sıcaklık 17 C°, kışları ise 6°.

Nüfus : Yaklaşık 60,095,000

COĞRAFİ KONUMU

İskoçya: İskoçya 78.783 km2 lik bir yüzölçümüne sâhiptir. İskoçya fizikî bakımdan üç bölgeye ayrılır: Güney yüksek araziler (Upland), bunlardan yüksek olan dağlık yerler (Highland) ve alçak araziler (Lowland).

Güney Yüksek Araziler üzerindeki Cheviot Tepeleri yer yer 200 metreyi aşar. Bu tepeler İngiltere ile İskoçya arasında tabiî bir sınır çizgisi meydana getirir. İskoçya’nın en uzun ırmağı Tay (190 km)dir.

Dağlık yerler iki sıradağa ayrılırlar. Bunlar Grampianlar ve Kuzeybatı Dağlık yerleridir. Büyük Britanya Adaları’nın en yüksek noktası Grampiamlar üstündeki 1343 m ile Ben Nevis Doruğudur. İskoçya kıyılarında birkaç haliç vardır. Kıyı şeridinin başka bir özelliği fiyordlardır. Kıyı açıklarında yüzlerce ada yer alır.

Galler: 20.768 km2lik bir yüzölçümüne sâhiptir. Ülkenin büyük bir kesimi dağlıktır ve % 60’tan fazlasını Cambrian Dağları kaplar. Snowdon Tepesi 1085 m ile en yüksek yeridir. Bâzı yüksek yerlerin dışında Galler’in büyük bir kısmının yüksekliği 160-180 m arasında değişir. Kuzey ve güneyde kıyı ovaları vardır. Galler’den Conway Clwyd, Dee, Severn, Usk, Wye, Taf ve Reheidol gibi birçok ırmak doğar. Britanya’nın en uzun ırmağı olan Severn (354 km) Plynlimmon sırtlarından doğar.

Kuzey İrlanda: İrlanda adasının kuzey doğusunda kalan 14.120 km2lik yüzölçümüne sâhip bir ülkedir. Bu bölgenin en göze çarpan özelliği, sig Lough Neagh Gölü ve çevresindeki ovalardır. Ovaları dağ silsileleriyle çevrilidir. Güneydoğuda granit Mourne Dagları 852 metreye kadar yükselir. Kuzey İrlanda’da yüksek yerler ve ırmaklar azdır. Batıda Sperrin Dağları 683 metreye yükselir. Irmakların az olmasına rağmen gölleri çoktur. En büyük gölü olan Lought Neagh’un yüzölçümü 400 km2dir.

İngiltere: 130.439 km2lik bir yüzölçümüne sâhip olan İngiltere, Birleşik Krallığı meydana getiren ülkelerin en büyüğüdür. İngiltere’nin yüzey şekilleri karmaşıktır. Yükseltiler kuzey ve batıdan, güney ve doğuya doğru alçalır. Kuzey ve batının dağları yaşlıdır. Üç belirgin yükselti alanı vardır. Kuzeybatıda Cumbria veya göller bölgesi, İskoçya sınırından başlayarak ülkenin yarısına yakın bölümünden geçen ve “İngiltere Omurgası” olarak adlandırılan Pennine Zinciri ve güneybatı yarımadası düz alanlar, uçurumlar ve vâdilerdir. Derin vâdilerin yer aldığı eski dağlar bölgesinde İngiltere’nin en yüksek dağı Scafell (978,5 metre) bulunur. Windermere ve Derwenwater dağları göller bölgesindedir. Eden Vâdisi boyunca güneye doğru uzanan Pennine Dağları yer alır ve bu dağlar ovalar tarafından kesilir. Tyne Vâdisi Pennine bölgesindedir.

İngiltere’nin coğrafî merkezi olan Midlands, Pennine Dağlarının güneyindedir. Bu bölge büyük bir yayladan meydana gelir. Bu bölgenin batısında Severn Irmağı, kuzeyinde Trent Irmağı, güneyinde Thames Irmağı yer alır. Midlands bölgesinin güneyinde Salsbary Ovası yer alır. Kuzeydeki tebeşir kayalıklar Chiltern Dağlarını ve Doğu Anglia Dağlarını kapsar. Chiltern’ler ve Kuzey Downs arasında Thames veya Londra havzası yer alır. Cotswolds’dan çıkan ve Kuzey Denizine dökülen Thames Nehri (338 km) İngiltere’nin en uzun ırmağıdır.

İKLİMİ

Okyanus etkilerinin ağır bastığı İngiltere iklimi son derece değişkendir. Havalar uzun süreli dengeli gitmez. Kışlar nispeten yumuşak, yazlar ise serindir. Golf Stream sıcak su akıntısının adaların iklimi üzerinde büyük tesiri vardır. Kuzey enlemde olmasına rağmen kışın sıcaklık ortalaması 7°C’dir. Kışın Britanya’nın batı kesimleri daha nemli, rüzgârlı ve ılıktır. Doğu bölgeleri Avrupa kıtasından gelen soğuk ve kuru rüzgârlardan etkilenir. Yazın ortalama sıcaklık güneyde 27°C, kuzeyde ise 15°C olur.

Ortalama yağış miktarı 1016 mm’den fazladır. Göller bölgesindeki dağlarda bu miktar 2500 mm’den fazlaya çıkar. İç taraflarda kışın bölgesel sis yaygındır.

NÜFUS VE SOSYAL HAYAT

İngiltere’nin nüfûsu ortalama 60.095.000’dir. Nüfûsun % 80’i şehirlerde yaşar. Kilometre kareye 235 kişi ile dünyânın en büyük nüfus yoğunluğuna sâhip ülkelerinden biridir. Nüfûsun yaklaşık 3 milyonu Galler’de, 5,5 milyonu İskoçya’da, 2 milyonu Kuzey İrlanda’da yaşamaktadır.

Halk, geleneklerine çok bağlı bir millet olarak tanınır. Atalarından kalan kraliyet, cumhûriyet olsa bile bugün hâlâ devâm etmektedir. Halkın kânunlara ve polise gösterdikleri saygıdan dolayı, İngiliz polisi silah taşımaz, yalnızca tahta bir jop bulundurur.

ÖNEMLİ ŞEHİRLERİ

Londra, Cambridge, Brighton, Bournemouth, Birmingham, Derby, Ipswich, Liverpool, Nottingham, Northampton, Oxford, Cardfiff, Newpord ve Iyrone’dir.

SAĞLIK

İngiliz sosyal refah sistemi; sağlık hizmetini, personel sosyal hizmetlerini ve sosyal güvenliği ihtivâ eder. Sağlık hizmeti, gelire bakılmaksızın mukim olan herkese verilir. Sosyal güvenlik sistemi, muhtaç durumda olan kimselere ve âilelere yardim sağlar. Hükümet, sağlık hizmetinden doğrudan doğruya sorumludur. Sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik faaliyetleri mahalli sağlık kurulları ve sağlık yetkilileri tarafından yürütülür.

İngiltere’de öğrencilere sigorta zorunlu değildir, fakat sağlık hizmetlerinin oldukça yüksek ücretlerde olması dolayısıyla öğrencilere sigorta yapmalarını önermekteyiz. Dilerseniz Education World şubeleri size en uygun sigorta konusunda bilgi verecektir. Böylece kendinizi, hem kefalet, avukatlık bedelleri, sponsorunuzun hayatını kaybetmesi gibi durumlara karşı koruyacak hem de minimum 50.000 USD’lık sağlık yardımı alacaksınız.

İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ

Genel Bakış

İngiltere’de eğitim 5-16 yaş arasındaki bütün çocuklar için zorunludur. Çocukların okula devam zorunluluğu bulunmaktadır. İngiltere’de çocukların %93’ü devlet okullarına, %7’si ise özel okullara devam etmektedir. 5 yaşından küçük çocuklar için zorunlu bir eğitim yoktur ancak 3-4 yaşındaki çocuklar için okul öncesi eğitim veren özel okullar veya gönüllü eğitim kurumları bulunmaktadır.

İlk Öğretim

İlkokullar 5-11 yaş arası çocuklara eğitim vermektedir. İskoçya’da ve İngiltere’nin bazı bölgelerinde ilkokul eğitimi 12 yaşa kadar uzamaktadır. Bazı bölgelerde ise ilkokul üç bölüme ayrılmıştır ve çocukların 8-9 ya da 12-13 yaşlarında sınıf atladığı bir sistem uygulanmaktadır. Devlet sektöründe ilköğretim kurumları karma eğitim vermektedir. Özel sektör okullarının bazıları ise sadece kız veya sadece erkek öğrenci kabul eder. Özel ilkokullar 7-13 yaş arası öğrencilere hizmet verirler ve genellikle öğrencileri sınavla özel okullara hazırlayan okullar olarak tanınırlar.

Orta Öğretim

Devlete bağlı orta okullara genellikle 11-16 yaş arasındaki çocuklar devam eder. Bu eğitimin sonunda 16 yaşına gelen bir çocuk GCSE (Genel Lise Eğitim Sertifikası) almaya hak kazanır, ancak 16 yaşına gelen öğrenci 2 ya da 3 yıl daha öğrenim görerek ‘A Level’ (üniversite öncesi ‘hazırlık’ eğitimi) derecesi de alabilir.

İngiltere’de gündüzlü veya yatılı eğitim veren ortalama 2500 özel okul bulunmaktadır. Bu okulların eğitim verebilmeleri için hükümetin Eğitim Bölümü’ne, İskoç Eğitim Bölümü’ne ya da İrlanda Eğitim Bölümü’ne kayıtlı olması gereklidir. Okullar zaman zaman müfettişler tarafından denetlenmekte, minimum standartlar sağlanmadığında kapatılabilmektedirler. Özel okullar gelirlerini ücretlerden ve özel fonlardan sağlamaktadır.

16-19 yaşlarındaki öğrenciler için ayrıca akademik ve genel bir müfredata sahip, ortaokullardan daha geniş bir yelpazeye yayılmış akademik dereceler sağlayabilen okullar da bulunmaktadır.

İleri Eğitim

Bu kurumlar okuldan ayrılma yaşına gelen (16 yaş) öğrenciler içindir. 800 devlet okulu, profesyonel, teknik, beceri, sanat ve tasarım alanlarını kapsayan programları, GCSE/GCE O level, GCE A level ve AS programlarının yanı sıra tam ya da yarım gün esasına dayalı biçimde de vermektedir. GCSE/GCE O level ve A level müfredatını uygulayan bazı özel kolejlerde bulunmaktadır.

İLERİ EĞİTİM KOLEJLERİ

CFE (College of Further Education)

İngiltere’de yerel eğitim kurumlarının finanse ettiği 800’den fazla ileri eğitim koleji bulunmakta ve mesleki düzeyde eğitim vermektedir. Bu kurumlarda GCSE/GCE O level ve AS düzeylerinde programlar da uygulanmaktadır. CFE’ler, A level ve yoğun GCSE/GCE O Level programlarıyla bir düzeyde orta dereceli okullarla denk düşmekte, bir başka düzeyde ise bazı yüksek öğretim kurumlarında sunulan diploma programları ile benzerlik göstermektedir.

CFE’de sunulan programların büyüklüğü ve çeşitleri büyük farklılıklar gösterse de genellikle hem tam gün hem de yarım günlük programlar bulunmaktadır. Programlar kolejin bulunduğu bölgenin özelliklerini yansıtmaktadır. Kolejler daha az resmi olmaları nedeni ile okulların 6.sınıfına benzetilebilirler. Kolejlerde geniş bir A level müfredatı uygulamaktadır. CFE’lerin çoğunda yurt olmasa da öğrencilerin barınma sorunlarının çözülmesine gayret edilmektedir. Bu okullara başvuranlar sınıfların kapasitesi, kütüphane ve diğer olanaklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadan karar vermemelidirler. CFE’lerin çoğunun müfredatı İngiliz öğrenciler düşünülerek hazırlanmıştır.

Programlar

GCE ‘A Level’ (Advanced Level – ileri düzey) ve ‘AS Level’ (Advanced Supplementary Level – ileri tamamlayıcı düzey) Düzeyleri: Çeşitli konulardaki bu programların süresi 1 ile 2 yıl arasında değişmekte ve uygun GCE sınav komisyonları tarafından denetlenmektedirler. GCE ‘A Level’ programlarına katılmak için lise diploması gerekmektedir.

Access, Bridging, Foundation Programları: Genellikle bir yıl süreli bu programlar geniş bir konu seçimi olanağı sağlarlar. Lisans derecesi sırasında uygulanacak konulara ilişkin programların yürütüldüğü bu programı tamamlayanlar doğrudan bir üniversitenin lisans programlarına başvurabilirler. Bu programlara girebilmek için lise diploması gerekmektedir.

Teknik ve Mesleki Programlar: BTEC (Business and Technician Education Council) ya da SCOTVEC (Scottish Vocational Education Council) tarafından geçerli kılınan programlardır. Diploma programları bir veya iki yıllıktır. İngiltere’de 22,000 BTEC programı uygulanmaktadır. Giriş için lise diploması veya 4 GSCE/GCE O Level gerekmektedir. Programın başarı ile tamamlanması durumunda öğrenciler bir lisans derecesine veya daha yüksek bir diploma programına başvurabilirler.

Diploma seçenekleri arasında muhasebe, işletme, bankacılık, pazarlama, sekreterlik, otel ve ağırlama, elektrik, elektronik, mekanik üretim ve inşaat mühendisliği, bilgisayar, ziraat gibi dallar bulunmaktadır.

City and Guilds of London (CGLI): 200’den fazla mesleki konuda programlar düzenlenmektedir. Bunlar kuaförlükten matbaacılığa kadar birçok alanda uygulanan ve uluslararası kabul gören programlardır. Bu programlara katılmak isteyenlerin iyi İngilizce bilmesi ve programdan yarar göreceklerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Sekreterlik ve İş Programları: RSA (Royal Society of Arts) ya da (PEI) Pitman Examinations Institute ’nin uyguladığı bu programlarda tek tek konular üzerinde çalışılabildiği gibi, ofis yönetimi, sekreterlik, iş idaresi, muhasebe gibi bütün programlardan da yararlanabilir. Üç düzeyde programlar uygulanmakta, her düzeydeki bir konu 50 ders saatinde işlenmektedir. Üç kur bir yılda tamamlanmaktadır. Giriş için İngilizce bilgisi ve lise diploması gerekmektedir. Daha uzmanlık gerektiren ya da yüksek düzeyli programlara kaydolmak isteyenlerden GCE ve A Level sonuçları istenebilir.

Mesleki Programlar: Sanat ve tasarım, ziraat, güzellik ve bakım, kuaförlük, fotoğrafçılık, ticaret, matbaacılık, madencilik, tekstil ve diğer bir çok konuda programlar uygulanmaktadır.

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL QUALIFICATIONS (NCVQ)

(ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK DERECESİ)

NCVQ 1986 yılında, yürürlükte olan ve çok ayrıntılı ve karışık yapıya sahip mesleki dereceleri yenilemek üzere kurulmuştur. NCVQ, beceriyi esas alarak verilen mesleki dereceleri standart bir çatı altında toplayarak bu onaylı derecelerin seviyelerine göre sınıflandırmalarını sağlamıştır. Örneğin 1.düzey gerekli olan temel becerileri 5.düzey ise profesyonel becerileri göstermektedir.

ÖZEL İLERİ EĞİTİM

Yerel eğitim kurumlarının finanse ettiği kolejlerin dışında bazı bağımsız özel okullar da çeşitli akademik ya da akademik olmayan programlar sunmaktadır. Bu okulların bazılarında yurt olanağı bulunmakta diğerleri ise öğrencilere barınma sorunlarında yardımcı olmaktadırlar. Bu kolejlerde eğitim küçük sınıflarda, zengin araç ve gereçlerle yapılmakta ve öğrencilere ileriye dönük kariyer planlamalarında ve üniversitelere girişte danışmanlık sağlanmaktadır. Bu kolejlerin bazılarında ‘yoğun’ ve ‘tekrar’ amacına yönelik GCSE/GSE O Level ve GCE A ve AS Level programları uygulanmakta, bazılarında ise bunların yanısıra üniversitelere hazırlık kursları, çeşitli mesleki ve profesyonel programlar düzenlenmektedir.

Özel eğitim kurumlarındaki programlara katılmak isteyenlerin seçim yaparken kolejin BACIFHE (British Accreditation Centre for Independent Further and Higher Education) tarafından onaylanmış olup olmadığına bakmaları yararlı olacaktır. BAC, özel ileri ve yüksek öğretimde standartları denetleyen ve geliştirmeye çalışan bir kurumdur. BAC tarafından onaylanmış olmak zorunlu değildir ve iyi okullar arasında onaylanmamış okullar da bulunmaktadır. Türkiye’den bu tür okullara gidecek öğrenciler için onaylanmış bir okula başvurmak bir standart saptaması açısından güven verici olacaktır.

İNGİLTERE’DE YÜKSEK ÖĞRENİM

İngiltere’de yüksek öğrenim üniversitelerde, İskoç Merkezi Enstitüleri’nde ve yüksek öğretim kolejleri ve enstitülerinde verilmektedir.

Üniversiteler: İngiltere’de çeşitli derece ve diploma kursları veren 96 tane üniversite ve 50 tane de üniversiteye bağlı yüksekokul bulunmaktadır. Her yıl daha fazla öğrencinin öğrenim görebilmesi için yeni üniversiteler kurulmaya devam etmektedir. 650 yıllık Oxford ve 750 yıllık Cambridge üniversiteleri, her biri 400 yıllık dört İskoç üniversitesi Glasgow, St Andrews, Aberdeen ve Edinburg dünyanın önde gelen üniversitelerindendir.

PROGRAMLAR

Lisans Eğitimi Programları: Genellikle 3 yıllıktır. İskoç üniversitelerinde 4 yıllık olanlara ya da bir sandviç programını kapsayanlara da rastlanmaktadır. Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar 5-6 yıla kadar uzayabilir. Üniversitelerde 5000’den fazla lisans eğitimi programı bulunmaktadır.

Üniversite sistemi, lisans (undergraduate) ve yüksek lisans-doktora (graduate – post graduate) şeklinde ayrılmaktadır.

Lisansüstü Programlar: Hem bir yıllık lisansüstü diplomalar hem de Master derecesi ile sonuçlanan bir ya da iki yıllık programlar vardır. Master derecesi İngiltere’de genellikle 1 takvim yılı sürmektedir. Bir Master programına girebilmek için lisans diploması aranmaktaysa da bazı hallerde bir profesyonel belge de kabul edilebilir. Yeterli niteliklere sahip olmayan adaylar bir yıllık Master programlarına katılmadan önce lisansüstü bir diploma programına kaydolabilirler. Başvurular doğrudan ilgili üniversiteye yapılır.

Yüksek Diploma Programları (BTEC Higher National Diploma): 2 yıl tam gün eğitim ya da profesyonel veya endüstriyel alanda staj olanağı sağlayan 3 yıllık programlar olarak uygulanmaktadır. Giriş koşulları GCE O Level/GCSE ve en az bir A Level derecesidir. Çok çeşitli konuda programlar bulunmaktadır ve başvurular lisans derecesine başvuru ile aynı şekilde yapılmaktadır.

Profesyonel Programlar: Uluslararası profesyonel kurumların sınav ve diplomalarını hazırlayan programlardır. Konular arasında muhasebe, bankacılık, yönetici sekreterliği, pazarlama, araştırma, sosyal hizmetler ve hukuk sayılabilir.

Lisansüstü Eğitim Sertifikası (PGCE): Bu programlar ilk ya da ortaokul öğretmeni olmak isteyen lisans eğitimini tamamlamış kişilere yöneliktir. Bir yıl süreli bu programlar teorik ve pratik unsurları birlikte içerir.

AKADEMİK YIL

İngiltere’de akademik yıl Eylül veya Ekim’de başlar ve bir sonraki yılın Haziran veya Temmuz ayında sona erer. Bir akademik yıl okullarda ve ileri eğitim kolejlerinde her biri 4 haftadan oluşan, yüksek eğitim kurumlarında ise her biri 10 haftadan oluşan üç dönemde tamamlanır. Bu üç dönemin başlama tarihleri ise Eylül veya Ekim, Ocak ve Nisan’dır.

Okullarda ve ileri eğitim kolejlerinde Eylül ve Ocak’ta başlamak mümkün olsa da yüksek eğitim kurumlarında sadece Ekim’de başlamak üzere öğrenci kabul edilmektedir.

İNGİLİZCE

İngiltere’de öğrenim görmek isteyen öğrenciler başarılı olabilmek ve sosyal açıdan uyum sağlayabilmek için iyi düzeyde İngilizce bilmek zorundadırlar.

İngiliz eğitim kurumları, British Council sınavı olan IELTS sınav sonucunu kabul etmektedirler. Yeterli bulunan puan 6-6,5 olmakla beraber bazı kurumlar daha düşük veya daha yüksek puan isteyebilmektedirler. IELTS’in yanısıra İngiliz eğitim kurumlarına girişte bir Amerikan sınavı olan TOEFL veya Cambridge Proficiency in English (CPE) de kabul edilen sınavlar arasındadır.

TÜRK EĞİTİM KURUMLARINDAN ALINAN DİPLOMALARIN DENKLİĞİ

Devlet Lisesi Diploması & Lise Bitirme Diploması: Bu diplomalar bazı hallerde GCE ve A Level dereceleri arasında kabul edilir ancak genellikle tek bir konu bazında, GCE müfredatına denk olan bölümler olduğunda ve %50’nin üzerinde puan alındığında GCE O Level standartları ile karşılaştırılır. Kimi zaman yabancı dilde eğitim yapan okullardan iyi derece ile mezun olmak öğrenciye bir lisans derecesine doğrudan başvuru hakkı verilebilse de her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir. Öğrenciler doğrudan girişe hak kazanmıyorlarsa bir sonraki yıl okuyacakları program için gerekli konuları öğrenecekleri bir hazırlık sınıfına devam etmelidirler. Hazırlık yılı başarı ile tamamlanırsa kurumlar bir sonraki yıl için yer garantisi verebilmektedirler.

Bir lisans derecesine doğrudan başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için şu derecelerden birine sahip olmaları gerekmektedir:

  1. İyi dereceli bir lise diploması ve A Level derecesine eşdeğer olarak kabul edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslararası Baccalaureata, Matura, Maturita gibi sınav sonuçları.
  2. Yabancı dilde eğitim yapan liselerden iyi dereceli diploma ve Türk üniversitelerinden birine devam hakkı kazanmış olmak.
  3. İngiliz yüksek öğretim kurumlarından birinde bir yıllık hazırlık kursunu tamamlamış olmak.

Devlet Meslek Lisesi Diploması: Bazı kurumlar öğrencinin lise döneminde almış olduğu ders ve notlara bakarak öğrenciyi bireysel olarak değerlendirirler ve bu diplomayı HND programlarına doğrudan giriş için yeterli sayabilirler.

İki Yıllık Yüksek Okul Diploması: Tamamen müfredata bağlıdır. Genellikle İngiltere’deki bir lisans derecesinin birinci yılına denk kabul edilir. Öğrenciler bir İngiliz yüksek öğretim kurumunda iki yıl öğrenim gördükten sonra lisans derecesi alabilirler. Bazı durumlarda (çok nadir de olsa) bir lisans derecesinin iki yılına denk kabul edilebilir ve öğrenciler bir yıl içinde lisans derecesi alabilirler.

Lisans Diploması: Genellikle İngiliz lisans diploması standartları ile denk sayılmaktadır. Her kurum ayrı ayrı karar veriyorsa da Master dereceleri için gerekli ortalamalar genellikle 100 üzerinden 65-70 veya 4 üzerinden 2.8-3 arasındadır. Öğrencilerin lisans eğitimi sonunda kendi sınıfları içindeki sıralamada ilk %10 ‘un içerisinde olmaları da kabul olasılığını artırır.

KONAKLAMA

Eğitim göreceğiniz okulu seçmek kadar konaklama seçimi de önemlidir. İngiltere’de eğitiminiz süresince konaklayabileceğiniz farklı seçenekler bulunmaktadır.

Aile yanında konaklamanın birçok avantajı vardır. Aileler yabancı öğrencilere aile bireyi gibi davranmaktadırlar. Ailelerin sosyal yaşamlarının içinde olma şansını elde eden öğrenciler böylece İngilizcelerini daha kolay geliştirme imkanı bulurlar. Kendisine ait odaya sahip olan öğrenci, sabah kahvaltısını ve akşam yemeklerini kaldığı evden karşılar. Okullar, öğrencilerin uygun bir aile bulmalarına yardımcı olmaktadırlar.

Bir diğer konaklama alternatifi yurtlardır. Okula ait ya da özel olan yurtlar genelde şehir merkezinde ve okula çok yakın mesafededir. Öğrenciler tek veya çift kişilik odalarda mutfak, banyo ve çamaşırhaneyi ortak kullanırlar.

Kampüs içi konaklama üniversite öğrencilerine sunulan bir konaklama alternatifidir. Tek ya da çift kişilik odalarda kalınır. Bazı okul kampüslerinde banyo ve mutfak odanın içinde her kişiye ait özel, bazı okul kampüslerinde ise ortak kullanıma aittir. Kampüs içinde konaklama ile okulun sağladığı imkanlara (kütüphane, laboratuar, kantin, spor salonu) ulaşım çok daha kolaydır.

Otel Konaklama kısa dönem yabancı dil eğitimi için gelen yöneticilerin tercih ettiği konaklama alternatifidir. Otelinizi istediğiniz konforda ve okulunuza yakın mesafede seçme imkanınız vardır.

Ev kiralama, uzun dönem eğitim için gelen öğrencilerin tercih ettiği bir konaklama alternatifidir. Mobilyalı olan evlerin kiralarının yüksek olması nedeniyle diğer öğrencilerle paylaşım tercih edilir. Kiralayacağınız evi şehir merkezine ve okulunuza yakın mesafede seçme imkanınız vardır.

Neden İngiltere’de eğitim?

İngiltere’de üniversiteler, kolejler ve İngilizce dil okulları verdikleri eğitimin kalitesi ile ün kazanmış, saygınlık görmüştür. Eğitim kurumlarının verdikleri diploma ve sertifikalar tüm dünyada tanınmaktadır.

İngiltere’deki eğitim kurumlarından alınan diploma ve sertifikalar iş dünyasında başarıya atılan ilk adim olmuştur. Aldığınız diploma o dalda profesyonelleştiğinizin ve iyi düzeyde İngilizce bildiğinizin kanıtını oluşturur.

İngiltere’deki üniversiteler kaliteli eğitim sistemleriyle size birey olarak nasıl düşüneceğinizi, yaratıcılık yeteneğinizi nasıl kullanacağınızı ve kendinizi iş dünyasında nasıl etkin kılacağınızı öğretir.

İngiltere’deki üniversite eğitimi daha kısa sürelidir. Üniversite eğitiminin üç ve master eğitiminin bir yıl sürmesi daha kısa sürede ve daha az para harcayarak eğitiminizi tamamlamanızı sağlar. Bu da sizin iş dünyasına daha çabuk girmenize ve avantajlı durumda olmanıza olanak verir.

İngiltere’de öğrenci olarak haftada 20 saat çalışma imkanına sahip olursunuz. Böylece öğrenciliğiniz esnasında kendi cep harçlığınızı kazanır, giderlerinizin bir kısmını karşılama imkanı bulursunuz.

İngiltere Avrupa Kıtası`nın incisidir. Tüm Avrupa ülkelerine ulaşım son derece kolay ve rahattır. İngiltere’nin kendisine has kökleşmiş tarihsel kültürü size farklı bir dünyada yaşama şansını verir. Yıllardır farklı ırktan, dinden ve kültürden gelen insanların buluşma noktası olan bu ülkede bulunarak kültür harmanı içinde kendinizi geliştirme imkanı elde edersiniz.

İngiliz tarihinin ve kültürünün zenginliği İngiltere’nin bir çok sanat dalında başarılı olmasını sağlamıştır. Hangi şehirde olursanız olun tarih, güzel sanatlar, tiyatro ve sinema kültürünüzü geliştirme imkanı bulursunuz.

İNGİLTERE’DEKİ RESMİ TÜRK MAKAMLARI

T.C Elçiliği T.C Eğitim Müşavirliği
Rutland Lodge, 256 Edgware Road Tigris House London W2 1 DS
Rutland Gardens Knightsbridge Tel: 020 7724 15
London
SW7 1BW
Tel: 020 7591 6900 Fax: 020 7591 6911

BANKADA HESAP AÇTIRMA

Öğrenciler İngiliz bankalarında oldukça zor hesap açtırabilmektedirler. Özellikle kısa süreli kalacak olanlara bankalar hesap açmazlar. İngiltere’de hemen hemen her yerde HSBC vardır. Bu yüzden Türkiye’den çıkmadan HSBC’de hesap açtırırsanız, İngiltere’deki tüm HSBC Atm’lerinden Sterlin olarak paranızı çekebilirsiniz. İsterseniz kredi kartınızla harcayıp buradan ailenizin ödeme yapmasını sağlayabilirsiniz.

Education World bankalarla özel anlaşması olduğundan para göndermek istediğiniz de paranın miktarı ne olursa olsun 25.000.000 TL havale masrafıyla bizim kanalımızla göndertebilirsiniz. Siz İngiltere’de iken aileniz size para göndermek isterse bizi arayabilirler.

TELEFON AÇMAK

İngiltere’den Türkiye Nasıl Aranır?

Örnek: 00 90 212 (Telefonunuz) veya (216 0232 vs.) cep ise: 00 90. 5……….

Türkiye’den İngiltere Nasıl Aranır?

Örnek: 00 44 202 299 664

Mevcut cep telefonunuzu götürmek yerine İngiltere’den hemen edinmenizi veya sizi ailenizin bizim sağlayacağımız telefon kartlarıyla yaklaşık % 136 karlı olarak aramasını sağlayabilirisiniz. Artık yutdışı görüşmeler özel şirketler vasıtasıyla çok indirimli olarak yapılmaktadır.

Örneğin: Türk telekom 1 dak İngiltere:1.200.000 Telefon kartı 1 dakika İngiltere : 300.000 TL . Educall ile dünyanın neresinde olursanız olun bu hizmetten yararlanabilirisiniz. Veya direk Education World ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz.

İngiltere’de iken aileniz bizi arayıp bu kontörlerden alıp sizinle çok ekonomik konuşabilir. Dilerseniz sizi kaldığınız yerden veya bir kulübeden arayabilirler. Bu kontörler bütün telefonlarda kullanılabilir. (bazı gsm operatörleri hariç)

İNGİLTERE’DE VİZE UZATMA İŞLEMLERİ

Vizeniz bitti ve siz eğitim aldığınız okulda veya diğer bir okulda eğitiminize devam etmek isterseniz, yapmanız gerekenler; okuldan kayıt belgenizi, pasaportunuzu , konakladığınız yerin adresini ve orada kaldığınızı belgeleyen yazıyı alıp aşağıdaki adrese gitmektir. Kursunuzu uzatacağınız zaman bize de haber vermeniz halinde size daha detaylı bilgi verebiliriz.

Vize de, size okul masraflarınızı nasıl karşılayacağınızı sorup bunu belgelemenizi isteyeceklerdir. Bunun için varsa banka hesap cüzdanlarınızın fotokopilerini veya sizi finanse edecek kişiden bir yazı ile hesap detaylarını göstermeniz gerekebilir.

Vizenizi uzatmak için Müracaat edeceğiniz adres;

Home Office: Lunan House, Wellsly Road Croydon CR9 2 BY Tel; 0181 686 06 88

Ulaşım: Craydon’a Victoria istasyonundan her 15-20 dakikada bir tren seferleri yapılmaktadır. Yolculuk yaklaşık 20 dakika sürer. Sabah erken saatlerde (7-8 gibi ) Croydon’da olacak şekilde kendinizi organize edin. Aksi takdirde akşama kadar size sıra gelmeyebilir ve bütün gününüz boşa geçebilir.

Önemli not: Au-pair ve turist vizeleri uzatılamaz, yalnız öğrenci vizeleri uzatılabilir.

İngiltere’ye giden Education World öğrencilerinin vizelerini biz almaktayız. Detaylı bilgi için lütfen bizi arayınız.

Education World Üniversite/Master Yerleştirme Hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Tıklayınız…

İNGİLTERE’DE HOŞÇA VAKİT GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE…

Okul Arama

İpucu: Kayıtlı tüm okulları görmek için hiçbir kriter girmeden 'Okul Ara' butonuna basın.

Sizden Gelenler

Sprachcaffe Düsseldorf

Süreyya Ecevit

Univesity of California Santa Cruz

Simay Haskaya

Malwern House Londra

Meltem PARLAK

EC Londra

Polat Çakıroğlu

Malvern House   ESE MALTA European Center LSI  Kings Colleges ELS  UC San Diego  St Giles