1. info@educaworld.net
  2. 0 212 280 86 36

İngiltere Ülke Rehberi

KÜNYE

Uçuş süresi : 3 saat 30 dakika

Para birimi : Pound Sterling (GBP)

Yüzölçümü : 242,495 km²

Saat farkı : 2 saat geri

Resmi dil : İngilizce

Başkenti : Londra

Sıcaklık : Genelde ılıman ve yıl boyunca yağışlı bir iklime sahiptir. Sıcaklık mevsimlere göre değişkenlik göstermekle beraber kışın ortalama 6- 11 C°, yaz döneminde özellikle güneyinde 35 C° ye çıkmaktadir. 

Nüfus : Yaklaşık 66,040,229 ( 2017 itibariyle)

Politika: Anayasal monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilen Birleşik Krallık' ta 1952 yılından beridir, II.Elizabeth kraliçedir. 

Önemli Şehirleri: Belfast, Birmingham, Bournemouth, Brighton, Cambridge, Cardiff, Derby, Edinburgh, Glasgow, Ipswich,  Londra, Liverpool, Manchester, Nottingham, Northampton, Oxford, Swansea,  gibidir. 


COĞRAFİ KONUMU:

Birleşik Krallık 4 ülkeden oluşur. İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler. Sırası ile başkentleri ise Londra, Belfast, Edinburgh ve Cardif'tir.
İngiltere,
 Büyük Britanya adasının merkezi ve güney üçte ikisini kaplar. Kuzeyde İskoçya, Batıda Galler ile komşudur.

İngiltere: 130.395 km² ‘lik yüzölçümü ile Birleşik Krallığı meydana getiren ülkelerin en büyüğüdür. Büyük Britanya adasının merkezi ve güney üçte ikisini kaplar. Kuzeyde İskoçya, Batıda Galler ile komşudur. Britanya takımadalarında Avrupa'ya en yakın olan ülkedir: Fransa 'dan en dar kısmı 52 km genişliğinde olan Manş  Denizi ile ayrılır. Manş Tüneli, ülkeyi Avrupa Kıtası'na bağlar. Fransa-İngiltere sınırı, kanalın tam ortasından geçer.

İngiltere'nin iklimi değişken bir yapıya sahiptir ve kışlar yumuşak yazlar serin geçer. "Gulf Stream" sıcak su akıntısı iklim üzerinde etkilidir.
Londra, İngiltere'nin en büyük kenti olduğu gibi dünyanın da önemli kentleri arasındadır. Özellikle merkezi ve kuzey İngiltere'deki Manchester, Birmingham, Leeds, Liverpool, Newcastle, Sheffield, Bristol, Coventry, Leicester, Nottingham ve Hull gibi bazı kentler nüfus ve faaliyetler açısından önem taşır.
 İngiltere'nin en büyük doğal limanı i güney kıyısında yer alan Poole’dur. Bu limanın, Avustralya'daki  Sydney'den sonra, dünyanın en büyük ikinci doğal limanı olduğu iddia edilmektedir. 
66,040,229 olan toplam nüfusu ile İngiltere dünyadaki en yoğun nüfus yoğunluğunun  olduğu ülkedir, her bir km² ‘ ye 420 insan düşer, nüfusun en yoğun olduğu yer Londra’ dır, nüfusun 3 milyonu Galler’de, 5,5 milyon İskoçya’da, 2 milyonu ise Kuzey İrlanda’da yaşamaktadır.

Kuzey İrlandaİrlanda Adasında, İrlanda'nın kuzeyinde yer alan Birleşik Krallık'a  bağlı özerk ülke olan Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast' tır. İrlanda Krallığı’na (1541-1800) bağlı olan adanın tümü Londra merkezli, İrlanda ve Büyük Britanya Krallıklarını birleştiren Birlik Kanunu (1800) çerçevesinde 1801 yılında Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı adıyla birleşik bir Krallık halini almıştır. Yüzölçümü 14.130 km² ve nüfusu 2017 sayımına göre yaklaşık 1.876.695’ dir. Kuzey İrlanda'da İngilizce resmi dildir, bölgesel olarak, İrlandaca (Irish) ve Ulster-Scots olarak 2 dil daha konuşulur. Ulster; İrlandalılar tarafından kullanılan bir terimdir. İrlanda devleti tarihte dört bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerden olan Ulster, Kuzey İrlanda topraklarını tamamını ve İrlanda Cumhuriyeti'nin üç ilini kapsamaktadır. 5 kent; Belfast, Derry, Newry, Armagh ve Lisburn idari olarak şehir statüsündedir. Kuzey İrlanda'nın tamamında ılıman deniz iklimi etkisini gösterir. En düşük sıcaklık -17.5, en yüksek 30.8 C° dir.


İskoçyaİngiltere’ den sonra en fazla nüfusa sahip olan 2. Birleşik Krallık ülkesidir. 78.783 km² ‘lik yüzölçümü ile Birleşik Krallık'ın toplam yüzölçümünün yaklaşık %32,3'ünü kapladığı Britanya adasının en kuzeyinde yer alır. Güneyde İngltere’ye komşu olan ülkenin doğusunda Kuzey Denizi, batısında ise Atlantik Okyanusu yer alır. Kaledonya Kanalı, İskoçya'nın doğu ve batı kıyılarını birleştirir. İskoçya bağımsız bir ülke olmasa da kendine ait bir bayrağı, başkenti ve parlamentosu vardır. İskoçlar, kendi kültürlerine ve geleneklerine bağlı, geçmişlerini sürekli canlı tutan, tarihe önem veren bir millettir.İngilizce, İskoçça ve İskoç Cermencesi olmak üzere üç farklı dil konuşulur. Hemen hemen herkes İngilizce konuşurken halkın %30'u İskoçça da bilir. Galce konuşan %11'lik kesimin çoğu aynı zamanda İngilizce de konuşur. 
Coğrafı olarak İskoçya, kuzeyden güneye 3 ana bölgeye ayrılmıştır. Bunlar dağlık bir bölge olan Highlands, deniz seviyesine yakın olan Central Belt ve tepelik bir araziden oluşan Southern Uplands’dir. İskoçya nüfusunun çoğu Edinburgh, Glasgow ve Stirling gibi en önemli şehirlerinin içinde yer aldığı Central Belt bölgesinde yaşamaktadır. Bunun yanında İskoçya’ya bağlı 130’u yerleşim bölgesi olan 790 ada vardır. İskoçya, dağları, nehirleri ve gölleriyle zengin bir doğaya sahiptir. En ünlüsü yöre halkının Nessie adını verdiği efsanevi canavarla ünlü Loch Ness’tir. Gulf Stream nedeniyle, yağış oranı Londra’dan biraz daha fazladır. En sıcak aylar olan Temmuz ve Ağustos’ta ortalama hava sıcaklığı 15-20 °C olarak seyreder.

Galler (Wales): 20,779 kmyüzölçümüne sahip, başkenti ve en büyük şehri Cardiff’ olan Galler, Büyük Britanya'nın güneybatısında; doğuda Cheshire, Shropshire, Hertfordshire ve Gloucestershire kırsal bölgeleriyle, güneyde Bristol Kanalıyla, güneybatıda St. George Kanalıyla ve batı ve kuzeyde İrlanda Denizi ile çevrili Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkeden biridirBirleşik Krallık'ın sınırlı olarak tanıdığı hakla, 1999'da yapılan halk oylamasıyla kendi meclisini kurma kararı vermiş ve aynı yıl Galler Ulusal Meclisi kurulmuştur. Galler için kullanılan "Wales" terimi yabancı anlamına gelen Germanik (Alman dil grubundan) "walha" kelimesinden ileri gelmektedir.
2017 yılında 3,063,456 olan nüfus, Güney Galler'de yoğunlaşmıştır, ülkenin kuzey kısmı daha geleneksel bir hayat yaşar. Ülkenin kuzey ve orta bölgeleri dağlıktır. 1085 m² yükseklikte bulunan Snowdon Galler’İn en yüksek dağıdır.Yaklaşık 750.000 (nüfusun %25 i) kadar kişi Galce konuşmaktadır. Geri kalan nüfus İngilizce konuşmaktadır. Galler,  kuzey iklim kuşağındadır ve sıcaklıklar çok değişkendir, Avrupan’nın en yağışlı ve deniz iklimine sahip şehridir. Galler havası sıklıkla bulutlu, yağışlı ve rüzgarlıdır, kışlar ılıman, yazlar ise sıcaktır.  
Tüm Britanya adasında hükümran Birleşik Krallık'tır. Tüm ülke meşrutiyet ile yönetilir. Galler dahil tüm adada Kraliçe II.Elizabeth, Galler Ülkesi Başkanı Carwyn Jones ve İngiliz Kraliçesinin atadığı Galler Prensi ise Prens Charles'tır.

SAĞLIK

İngiliz sosyal refah sistemi; sağlık hizmetini, personel sosyal hizmetlerini ve sosyal güvenliği içerir. Sosyal güvenlik sistemi, muhtaç durumda olan kimselere ve ailelere yardim sağlar. Hükümet, sağlık hizmetinden doğrudan doğruya sorumludur. Sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik (National Health Service) faaliyetleri mahalli sağlık kurulları ve sağlık yetkilileri tarafından yürütülür. Türkiye’ deki Aile Hekimlerinin İngiltere’ deki karşılığı General Practicioner’ (GP) lardir. Tier 4 vizesi ile giden öğrenciler de oturdukları semtte Aile Hekimlerine (GP) kayıt olup gidebilirler.

İngiltere’de öğrencilere sigorta zorunlu değildir, fakat sağlık hizmetlerinin oldukça yüksek ücretlerde olması dolayısıyla öğrencilere sigorta yapmalarını önermekteyiz. Dilerseniz Education World şubeleri size en uygun sigorta konusunda bilgi verecektir. 

İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ

Genel Bakış

İngiltere’de eğitim 5-16 yaş arasındaki bütün çocuklar için zorunludur. Çocukların okula devam zorunluluğu bulunmaktadır. İngiltere’de çocukların %93’ü devlet okullarına, %7’si ise özel okullara devam etmektedir. 5 yaşından küçük çocuklar için zorunlu bir eğitim yoktur ancak 3-4 yaşındaki çocuklar için okul öncesi eğitim veren özel okullar veya gönüllü eğitim kurumları bulunmaktadır.

İlk Öğretim

İlkokullar 5-11 yaş arası çocuklara eğitim vermektedir. İskoçya’da ve İngiltere’nin bazı bölgelerinde ilkokul eğitimi 12 yaşa kadar uzamaktadır. Bazı bölgelerde ise ilkokul üç bölüme ayrılmıştır ve çocukların 8-9 ya da 12-13 yaşlarında sınıf atladığı bir sistem uygulanmaktadır. Devlet sektöründe ilköğretim kurumları karma eğitim vermektedir. Özel sektör okullarının bazıları ise sadece kız veya sadece erkek öğrenci kabul eder. Özel ilkokullar 7-13 yaş arası öğrencilere hizmet verirler ve genellikle öğrencileri sınavla özel okullara hazırlayan okullar olarak tanınırlar.

Orta Öğretim

Devlete bağlı orta okullara genellikle 11-16 yaş arasındaki çocuklar devam eder. Bu eğitimin sonunda 16 yaşına gelen bir çocuk GCSE (Genel Lise Eğitim Sertifikası) almaya hak kazanır, ancak 16 yaşına gelen öğrenci 2 ya da 3 yıl daha öğrenim görerek ‘A Level’ (üniversite öncesi ‘hazırlık’ eğitimi) derecesi de alabilir.GCE ‘A Level’ ve ‘AS Level’ Düzeyleri: Çeşitli konulardaki bu programların süresi 1 ile 2 yıl arasında değişmekte olan bu programlardan özellikle A Level programlarına katılmak için lise diploması gerekmektedir . İngiltere’de gündüzlü veya yatılı eğitim veren ortalama 2500 özel okul bulunmaktadır. Bu okulların eğitim verebilmeleri için hükümetin Eğitim Bölümü’ne, İskoç Eğitim Bölümü’ne ya da İrlanda Eğitim Bölümü’ne kayıtlı olması gereklidir. Okullar zaman zaman müfettişler tarafından denetlenmekte, minimum standartlar sağlanmadığında kapatılabilmektedirler. Özel okullar gelirlerini ücretlerden ve özel fonlardan sağlamaktadır.

16-19 yaşlarındaki öğrenciler için ayrıca akademik ve genel bir müfredata sahip, ortaokullardan daha geniş bir yelpazeye yayılmış akademik dereceler sağlayabilen okullar da bulunmaktadır.

İleri Eğitim (Further Education)

Bu kurumlar 16 yaşında olan öğrenciler içindir. 800 ‘ ün üzerinde olan ileri eğitim kolejleri,  profesyonel, teknik, beceri, sanat ve tasarım alanlarını kapsayan programları, GCSE/GCE O level, GCE A level ve AS programlarının yanı sıra tam ya da yarım gün esasına dayalı biçimde de vermektedir. İleri Eğitim Kolejleri, A level ve yoğun GCSE/GCE O Level programlarıyla orta dereceli okulların 6.sınıflarına denk gelir. Kolejlerde geniş bir A level müfredatı da uygulanmaktadır. Bazıları ise yakınlarındaki üniversitelerle ile bağlantılı olup bir yıllık yoğun bir programdan sonra daha yüksek diploma derecelerine geçiş yapma olanağı sunarlar.
Sixth Form 

İngiltere, Kuzey İrlanda, Wales ve bazı İngiliz Topluluğu ülkelerde ki 16-18 yaş arasında verilen ve öğrencileri A-level  sınavlarına hazırlayan eğitim sistemidir. Toplam eğitimin 12 ve 13.yıllarına denk gelir, lower sixth ve upper sixth olarak isimlendirilir. İngiltere ve Wales’ de sixth form zorunlu bir eğitim değildir, ancak üniversite kabulleri için, GCSE programını 16 yaşına kadar tamamlayarak, üniversitede seçecekleri eğitime göre + 2 yıl Sixth Form veya A Level veya IB sisteminine geçmiş olmalıdırlar. Öğrenciler, 3 veya 4 farklı konu seçerler,  ilk yıl AS (Advanced Subsidiary) sınavlarını, 2.yıl ise A Level (Advanced Level) sınavlarını alırlar.

ÖZEL İLERİ EĞİTİM KOLEJLERİ

Yerel eğitim kurumlarının finanse ettiği kolejlerin dışında bazı bağımsız özel okullar da çeşitli akademik ya da akademik olmayan programlar sunmaktadır. Bu okulların bazılarında yurt olanağı bulunmakta diğerleri ise öğrencilere barınma sorunlarında yardımcı olmaktadırlar. Bu kolejlerde eğitim küçük sınıflarda, zengin araç ve gereçlerle yapılmakta ve öğrencilere ileriye dönük kariyer planlamalarında ve üniversitelere girişte danışmanlık sağlanmaktadır. Bu kolejlerin bazılarında ‘yoğun’ ve ‘tekrar’ amacına yönelik GCSE/GSE O Level ve GCE A ve AS Level programları uygulanmakta, bazılarında ise bunların yanısıra üniversitelere hazırlık kursları, çeşitli mesleki ve profesyonel programlar düzenlenmektedir.

Özel eğitim kurumlarındaki programlara katılmak isteyenlerin seçim yaparken kolejin BACIFHE (British Accreditation Centre for Independent Further and Higher Education) tarafından onaylanmış olup olmadığına bakmaları yararlı olacaktır. BAC, özel ileri ve yüksek öğretimde standartları denetleyen ve geliştirmeye çalışan bir kurumdur. BAC tarafından onaylanmış olmak zorunlu değildir ve iyi okullar arasında onaylanmamış okullar da bulunmaktadır. Türkiye’den bu tür okullara gidecek öğrenciler için onaylanmış bir okula başvurmak bir standart saptaması açısından güven verici olacaktır.

Diğer Programlar

Access, Bridging, Foundation Programları: Genellikle bir yıl sürelidir ve çok çeşitli konulardadır. Üniversitede okunmak istenen bölüme gore eğitim verilir ve bu okulların bağlı bulunduğu üniversiteler doğrudan başvuru hakkı verilir. 

Teknik ve Mesleki Programlar: BTEC (Business and Technician Education Council) ya da SCOTVEC (Scottish Vocational Education Council) tarafından onaylıdırlar, muhasebe, işletme, bankacılık, pazarlama, sekreterlik, otel ve ağırlama, elektrik, elektronik, mekanik üretim ve inşaat mühendisliği, bilgisayar, ziraat gibi çeşitli konularda verilen 22,000' den fazla BTEC programları uygulanmaktadır. Başvuru için lise diploması veya 4 GSCE/GCE O Level, IELTS 5.5- 6.0 düzeyinde İngilizce gerekmektedir. Programlar 1-3 yıl arasında devam eder ve isteyen öğrenciler lisans eğitimlerine devam ederler.
City and Guilds of London (CGLI): 200'den fazla mesleki konuda programlar düzenlenmektedir. Kuaförlükten matbaacılığa kadar birçok alanda uygulanan ve uluslararası kabul gören programlardır, katılımcıların iyi İngilizce bilmeleri ve programdan yarar göreceklerini kanıtlamaları gerekmektedir.
Sekreterlik ve İş Programları: RSA (Royal Society of Arts) ya da (PEI) Pitman Examinations Institute ’nin uyguladığı bu programlarda tek tek konular üzerinde çalışılabildiği gibi, ofis yönetimi, sekreterlik, iş idaresi, muhasebe gibi bütün programlardan da yararlanabilir. Üç düzeyde programlar uygulanmakta, her düzeydeki bir konu 50 ders saatinde işlenmektedir. Üç kur bir yılda tamamlanmaktadır. Giriş için İngilizce bilgisi ve lise diploması gerekmektedir. Daha uzmanlık gerektiren ya da yüksek düzeyli programlara kaydolmak isteyenlerden GCE ve A Level sonuçları istenebilir.

Mesleki Programlar: Sanat ve tasarım, ziraat, güzellik ve bakım, kuaförlük, fotoğrafçılık, ticaret, matbaacılık, madencilik, tekstil ve diğer bir çok konuda programlar uygulanmaktadır.
National Council for Vocational Qualifications (NCVQ)-(Ulusal Mesleki Yeterlilik Derecesi): NCVQ 1986 yılında, yürürlükte olan ve çok ayrıntılı ve karışık yapıya sahip mesleki dereceleri yenilemek üzere kurulmuştur. NCVQ, beceriyi esas alarak verilen mesleki dereceleri standart bir çatı altında toplayarak bu onaylı derecelerin seviyelerine göre sınıflandırmalarını sağlamıştır. Örneğin 1.düzey gerekli olan temel becerileri 5.düzey ise profesyonel becerileri göstermektedir.

İNGİLTERE’DE YÜKSEK ÖĞRENİM

İngiltere’de yüksek öğrenim üniversitelerde, İskoç Merkezi Enstitüleri’nde ve yüksek öğretim kolejleri ve enstitülerinde verilmektedir.

Üniversiteler: İngiltere’de çeşitli derece ve diploma kursları veren 96 tane üniversite ve 50 tane de üniversiteye bağlı yüksekokul bulunmaktadır. Her yıl daha fazla öğrencinin öğrenim görebilmesi için yeni üniversiteler kurulmaya devam etmektedir. 650 yıllık Oxford ve 750 yıllık Cambridge üniversiteleri, her biri 400 yıllık dört İskoç üniversitesi Glasgow, St Andrews, Aberdeen ve Edinburg dünyanın önde gelen üniversitelerindendir.

PROGRAMLAR

Lisans Eğitimi Programları: Genellikle 3 yıllıktır. İskoç üniversitelerinde 4 yıllık olanlara ya da bir sandviç programını kapsayanlara da rastlanmaktadır. Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar 5-6 yıla kadar uzayabilir. Üniversitelerde 5000’den fazla lisans eğitimi programı bulunmaktadır.

Üniversite sistemi, lisans (undergraduate) ve yüksek lisans-doktora (graduate – post graduate) şeklinde ayrılmaktadır.

Lisansüstü Programlar: Hem bir yıllık lisansüstü diplomalar hem de Master derecesi ile sonuçlanan bir ya da iki yıllık programlar vardır. Master derecesi İngiltere’de genellikle 1 takvim yılı sürmektedir. Bir Master programına girebilmek için lisans diploması aranmaktaysa da bazı hallerde bir profesyonel belge de kabul edilebilir. Yeterli niteliklere sahip olmayan adaylar bir yıllık Master programlarına katılmadan önce lisansüstü bir diploma programına kaydolabilirler. Başvurular doğrudan ilgili üniversiteye yapılır.

Yüksek Diploma Programları (BTEC Higher National Diploma): 2 yıl tam gün eğitim ya da profesyonel veya endüstriyel alanda staj olanağı sağlayan 3 yıllık programlar olarak uygulanmaktadır. Giriş koşulları GCE O Level/GCSE ve en az bir A Level derecesidir. Çok çeşitli konuda programlar bulunmaktadır ve başvurular lisans derecesine başvuru ile aynı şekilde yapılmaktadır.

Profesyonel Programlar: Uluslararası profesyonel kurumların sınav ve diplomalarını hazırlayan programlardır. Konular arasında muhasebe, bankacılık, yönetici sekreterliği, pazarlama, araştırma, sosyal hizmetler ve hukuk sayılabilir.

Lisansüstü Eğitim Sertifikası (PGCE): Bu programlar ilk ya da ortaokul öğretmeni olmak isteyen lisans eğitimini tamamlamış kişilere yöneliktir. Bir yıl süreli bu programlar teorik ve pratik unsurları birlikte içerir.

AKADEMİK YIL

İngiltere’de akademik yıl Eylül veya Ekim’de başlar ve bir sonraki yılın Haziran veya Temmuz ayında sona erer. Bir akademik yıl okullarda ve ileri eğitim kolejlerinde her biri 4 haftadan oluşan, yüksek eğitim kurumlarında ise her biri 10 haftadan oluşan üç dönemde tamamlanır. Bu üç dönemin başlama tarihleri ise Eylül veya Ekim, Ocak ve Nisan'dır.

Okullarda ve ileri eğitim kolejlerinde Eylül ve Ocak’ta başlamak mümkün olsa da yüksek eğitim kurumlarında sadece Ekim’de başlamak üzere öğrenci kabul edilmektedir.

İNGİLİZCE

İngiltere’de öğrenim görmek isteyen öğrenciler başarılı olabilmek ve sosyal açıdan uyum sağlayabilmek için iyi düzeyde İngilizce bilmek zorundadırlar.

İngiliz eğitim kurumları, British Council sınavı olan IELTS sınav sonucunu kabul etmektedirler. Yeterli bulunan puan 6-6,5 olmakla beraber bazı kurumlar daha düşük veya daha yüksek puan isteyebilmektedirler. IELTS’in yanısıra İngiliz eğitim kurumlarına girişte bir Amerikan sınavı olan TOEFL veya Cambridge Proficiency in English (CPE) de kabul edilen sınavlar arasındadır.

TÜRK EĞİTİM KURUMLARINDAN ALINAN DİPLOMALARIN DENKLİĞİ

Devlet Lisesi Diploması & Lise Bitirme Diploması: Bu diplomalar bazı hallerde GCE ve A Level dereceleri arasında kabul edilir ancak genellikle tek bir konu bazında, GCE müfredatına denk olan bölümler olduğunda ve %50’nin üzerinde puan alındığında GCE O Level standartları ile karşılaştırılır. Kimi zaman yabancı dilde eğitim yapan okullardan iyi derece ile mezun olmak öğrenciye bir lisans derecesine doğrudan başvuru hakkı verilebilse de her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir. Öğrenciler doğrudan girişe hak kazanmıyorlarsa bir sonraki yıl okuyacakları program için gerekli konuları öğrenecekleri bir hazırlık sınıfına devam etmelidirler. Hazırlık yılı başarı ile tamamlanırsa kurumlar bir sonraki yıl için yer garantisi verebilmektedirler.

Bir lisans derecesine doğrudan başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için şu derecelerden birine sahip olmaları gerekmektedir:

  1. İyi dereceli bir lise diploması ve A Level derecesine eşdeğer olarak kabul edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslararası Baccalaureata, Matura, Maturita gibi sınav sonuçları.
  2. Yabancı dilde eğitim yapan liselerden iyi dereceli diploma ve Türk üniversitelerinden birine devam hakkı kazanmış olmak.
  3. İngiliz yüksek öğretim kurumlarından birinde bir yıllık hazırlık kursunu tamamlamış olmak.

Devlet Meslek Lisesi Diploması: Bazı kurumlar öğrencinin lise döneminde almış olduğu ders ve notlara bakarak öğrenciyi bireysel olarak değerlendirirler ve bu diplomayı HND programlarına doğrudan giriş için yeterli sayabilirler.

İki Yıllık Yüksek Okul Diploması: Tamamen müfredata bağlıdır. Genellikle İngiltere’deki bir lisans derecesinin birinci yılına denk kabul edilir. Öğrenciler bir İngiliz yüksek öğretim kurumunda iki yıl öğrenim gördükten sonra lisans derecesi alabilirler. Bazı durumlarda (çok nadir de olsa) bir lisans derecesinin iki yılına denk kabul edilebilir ve öğrenciler bir yıl içinde lisans derecesi alabilirler.

Lisans Diploması: Genellikle İngiliz lisans diploması standartları ile denk sayılmaktadır. Her kurum ayrı ayrı karar veriyorsa da Master dereceleri için gerekli ortalamalar genellikle 100 üzerinden 65-70 veya 4 üzerinden 2.8-3 arasındadır. Öğrencilerin lisans eğitimi sonunda kendi sınıfları içindeki sıralamada ilk %10 ‘un içerisinde olmaları da kabul olasılığını artırır.

KONAKLAMA

Eğitim göreceğiniz okulu seçmek kadar konaklama seçimi de önemlidir. İngiltere’de eğitiminiz süresince konaklayabileceğiniz farklı seçenekler bulunmaktadır.

Aile yanında konaklamanın birçok avantajı vardır. Aileler yabancı öğrencilere aile bireyi gibi davranmaktadırlar. Ailelerin sosyal yaşamlarının içinde olma şansını elde eden öğrenciler böylece İngilizcelerini daha kolay geliştirme imkanı bulurlar. Kendisine ait odaya sahip olan öğrenci, sabah kahvaltısını ve akşam yemeklerini kaldığı evden karşılar. Okullar, öğrencilerin uygun bir aile bulmalarına yardımcı olmaktadırlar.

Bir diğer konaklama alternatifi yurtlardır. Okula ait ya da özel olan yurtlar genelde şehir merkezinde ve okula çok yakın mesafededir. Öğrenciler tek veya çift kişilik odalarda mutfak, banyo ve çamaşırhaneyi ortak kullanırlar.

Kampüs içi konaklama üniversite öğrencilerine sunulan bir konaklama alternatifidir. Tek ya da çift kişilik odalarda kalınır. Bazı okul kampüslerinde banyo ve mutfak odanın içinde her kişiye ait özel, bazı okul kampüslerinde ise ortak kullanıma aittir. Kampüs içinde konaklama ile okulun sağladığı imkanlara (kütüphane, laboratuar, kantin, spor salonu) ulaşım çok daha kolaydır.

Otel Konaklama kısa dönem yabancı dil eğitimi için gelen yöneticilerin tercih ettiği konaklama alternatifidir. Otelinizi istediğiniz konforda ve okulunuza yakın mesafede seçme imkanınız vardır.

Ev kiralama, uzun dönem eğitim için gelen öğrencilerin tercih ettiği bir konaklama alternatifidir. Mobilyalı olan evlerin kiralarının yüksek olması nedeniyle diğer öğrencilerle paylaşım tercih edilir. Kiralayacağınız evi şehir merkezine ve okulunuza yakın mesafede seçme imkanınız vardır.

Neden İngiltere’de eğitim?

İngiltere’de üniversiteler, kolejler ve İngilizce dil okulları verdikleri eğitimin kalitesi ile ün kazanmış, saygınlık görmüştür. Eğitim kurumlarının verdikleri diploma ve sertifikalar tüm dünyada tanınmaktadır.

İngiltere’deki eğitim kurumlarından alınan diploma ve sertifikalar iş dünyasında başarıya atılan ilk adim olmuştur. Aldığınız diploma o dalda profesyonelleştiğinizin ve iyi düzeyde İngilizce bildiğinizin kanıtını oluşturur.

İngiltere’deki üniversiteler kaliteli eğitim sistemleriyle size birey olarak nasıl düşüneceğinizi, yaratıcılık yeteneğinizi nasıl kullanacağınızı ve kendinizi iş dünyasında nasıl etkin kılacağınızı öğretir.

İngiltere’deki üniversite eğitimi daha kısa sürelidir. Üniversite eğitiminin üç ve master eğitiminin bir yıl sürmesi daha kısa sürede ve daha az para harcayarak eğitiminizi tamamlamanızı sağlar. Bu da sizin iş dünyasına daha çabuk girmenize ve avantajlı durumda olmanıza olanak verir.

İngiltere’de öğrenci olarak haftada 20 saat çalışma imkanına sahip olursunuz. Böylece öğrenciliğiniz esnasında kendi cep harçlığınızı kazanır, giderlerinizin bir kısmını karşılama imkanı bulursunuz.

İngiltere Avrupa Kıtası`nın incisidir. Tüm Avrupa ülkelerine ulaşım son derece kolay ve rahattır. İngiltere’nin kendisine has kökleşmiş tarihsel kültürü size farklı bir dünyada yaşama şansını verir. Yıllardır farklı ırktan, dinden ve kültürden gelen insanların buluşma noktası olan bu ülkede bulunarak kültür harmanı içinde kendinizi geliştirme imkanı elde edersiniz.

İngiliz tarihinin ve kültürünün zenginliği İngiltere’nin bir çok sanat dalında başarılı olmasını sağlamıştır. Hangi şehirde olursanız olun tarih, güzel sanatlar, tiyatro ve sinema kültürünüzü geliştirme imkanı bulursunuz.

İNGİLTERE’DEKİ RESMİ TÜRK MAKAMLARI

T.C Elçiliği                                       T.C Eğitim Müşavirliği
Rutland Lodge, Rutland Gardens,                        First Floor, 5 15 Cromer Street,   
Knightsbridge London SW7 1BW                                         London, WC1H 8LS
Tel: 0207 591 6900                                      Tel: 0207 278 535844
Web:http://londra.bk.mfa.gov.tr                           web:http://londra.meb.gov.tr/
   

BANKADA HESAP AÇTIRMA

Genel Öğrenci vizesi ile (Tier 4) İngiltere' de bulunan öğrenciler İngiliz bankalarında hesap açtırabilmektedirler. Özellikle kısa süreli kalacak olanlara bankalar hesap açmazlar. İngiltere’de hemen hemen her yerde HSBC vardır. Bu yüzden Türkiye’den çıkmadan HSBC’de hesap açtırırsanız, İngiltere’deki tüm HSBC Atm’lerinden Sterling olarak paranızı çekebilirsiniz. İsterseniz kredi kartınızla harcayıp buradan ailenizin ödeme yapmasını sağlayabilirsiniz. ATM kartlarınızın arkasında bulunan Electron, Visa, Mastercard gibi amblemler varsa ve bu amblemleri gördüğünüz İngiliz bankalarının ATM lerinden de nakit çekimi yapabilirsiniz. Ziraat ve İş Bankası gibi Türk bankalarının şubeleri sadece Londra' dadır. 

Education World bankalarla özel anlaşması olduğundan para göndermek istediğiniz de paranın miktarı ne olursa olsun 25.000.000 TL havale masrafıyla bizim kanalımızla göndertebilirsiniz. Siz İngiltere’de iken aileniz size para göndermek isterse bizi arayabilirler.

TELEFON AÇMAK

İngiltere’den Türkiye Nasıl Aranır?

Örnek: 00 90 212 (Telefonunuz) veya (216 0232 vs.) cep ise: 00 90. 5..........

Türkiye’den İngiltere Nasıl Aranır?

Örnek: 00 44 202 299 664

Kullandığınız cep telefonu hattınızı yurtdışına açtırabilir, yurtdışı paketlerinden faydalanabileceğiniz gibi, İngiltere’ de interneti de kapsayan yeni bir hat alabilirsiniz. Okullarda, konaklama aldığınız ailelelerde ve yurtlarda ücretsiz wifi internet bulunmaktadır. 

İNGİLTERE’DE VİZE UZATMA İŞLEMLERİ

Tier4 (Genel Öğrenci Vizesi) vizesi ile İngiltere'de bulunan öğrenciler vizelerini Türkiye' ye dönmeden uzatabilirler. Diğer vize türleri ile İngiltere' de bulunan öğrenciler vizelerini İngiltere' de uzatma hakkına sahip değillerdir. Genel Öğrenci Vizesine sahip olup, vizelerini uzatmak isteyen öğrencilerin vize bitiminden ortalama 3 ay önceden vize yenileme işlemlerine başlamaları gerekmektedir. İşlemler minimum 8 hafta sürmekte ve 475 sterling alınmaktadır. Yeni okul kabulü (CAS) - bir önceki okul ile aynı ya da farklı bir okul olabilir-  öğrenci kabul belgenizle beraber posta yolu ya da kargo ile başvuru yapabilirsiniz. 

Kargo ile başvuru adresi: UK Border Agency Tier 4 Millburngate House Millburngate Durham DH97 1PA
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/studying/adult-students/applying-inside-uk/ linkinden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

İngiltere’ye giden Education World öğrencilerinin vizelerinize bizler yardımcı olmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen bizi arayınız.

Education World Üniversite/Master Yerleştirme Hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Tıklayınız…

İNGİLTERE’DE HOŞÇA VAKİT GEÇİRMENİZ DİLEĞİ İLE

Okul Arama

İpucu: Kayıtlı tüm okulları görmek için hiçbir kriter girmeden 'Okul Ara' butonuna basın.

Sizden Gelenler

Sprachcaffe Düsseldorf

Süreyya Ecevit

Univesity of California Santa Cruz

Simay Haskaya

Malwern House Londra

Meltem PARLAK

EC Londra

Polat Çakıroğlu

European CenterLSI  Malvern House   ESE MALTA Kings Colleges ELS  UC San Diego  St Giles