1. info@educaworld.net
  2. 0 212 280 86 36

Kanada Ülke Rehberi

KÜNYE

Başkenti: Ottawa

Para birimi : Kanada Doları (CAD)

Yüzölçümü : 9.984.675 km²

Saat farkı : Batı bölgesinde 7 saat, Doğu bölgesi ise 10 saat geri

Resmi dil : İngilizce, Fransızca

Hükümet: Meşruti Monarşi altında Federal Parlamenter Temsili Demokrasi

Nüfus : Yaklaşık 36,29 ( 2016 itibariyle)

İklim : Nemli karasal iklim hakimdir. Kışlar soğuk fakat kuru, yazlar sıcak ve nemli. Kanada’nın geneline göre iklimi ılıman sayılır. Bunun en önemli sebepleri, ülkenin güneyinde yer alması ve Ontario gölü yakınlığıdır. sıcaklığın -25 dereceye kadar düşmesi olağandır- sıcaklıklar yıl içerisinde değişir ve Kanada, en az soğuk günleri kadar sıcak yaz günleri yaşar. Yazlar genellikle sıcak ve güneşlidir, sıcaklık 35 derece ve üzerine çıkabilir.

Önemli Şehirleri: En büyük şehri Toronto, Ottawa, Vancouver, Montreal, Calgary, Quebec, Edmonton, Alberta

Kanada, Kuzey Amerika’nın kuzeyinde, kuzey Atlas Okyanusu ve kuzey Büyük Okyanusu arasında, Rusya’dan sonra dünyanın ikinci en geniş ülkesidir. Parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile ile yönetilen bir  federasyondur. Devlet  Başkanı ve hükümdarı “Kanada Kraliçesi” sıfatı ile Kraliçe II. Elizabeth’ dir.

Ülke, hem Frankofon ve İngiliz Milletler Topluluğuna bağlıdır.

Kanada 10 eyalet ve 3 bölgeye ayrılmıştır. Eyaletlerin federal yönetimden geniş oranda özerkliği varsa da bölgelerin bağımsızlığı daha azdır.

Eyaletler, Kanada'nin sosyal programlarının çoğundan (örneğin sağlık sistemi, eğitim ve refah) sorumludur. 10 eyaletin eyalet başbakanı tarafından yönetilen seçilmiş yasama kolu vardırKanada kültürünün girift ve üç-boyutlu olmasının temelinde yerli, Fransız ve İngiliz geleneklerinin bir arada oluşu yatmaktadır. Bütün bunlara, varlığını her zaman hissettiren Amerikan kültürü ve Avrupa, Asya ve Latin Amerikalı göçmenlerin gelenekleri de eklendiğinde, ayrılıkçı Quebeclilere rağmen, ulusal kimlik oluşumu sürecinde olan çok-kültürlü bir toplum tablosuyla karşılaşırız.

Kanadalılar geçmişte kültürel kimlik bağlamında epey mücadele vermişlerdi, güneyden gelen kültürel etkiler baskın şekilde kendini belli etmektedir. Bu anaforlu ortam, son otuz yılda birçok büyük yazarın doğmasına zemin hazırlamıştır. Margaret Atwood, Alice Munro, Robertson Davies, Michael Ondaatjee, Mordecai Richler, Réjean Ducharme and Brian Moore bunlardan bazılarıdır. Bunlara, dünyaca tanınmış müzisyenleri de ekleyebiliriz: Leonard Cohen, Joni Mitchell, Neil Young ve Cowboy Junkies gibi.

Kanada Dilleri

7 Temmuz, 1969 yılında, Kanada federal devletinin tümünde Fransızca ve İnglizce dilleri eşit kabul edilmiş ve çift dilli, çok kültürlü bir ulus olarak tanımlanmıştır. Eyaletler düzeyinde sadece New Brunswick, çift resmi dillidir; diğer tüm eyaletlerde çift dillilik federal yasalarla sağlanmıştır. Her ne kadar diğer eyaletler çift resmi dilli değilse de eyalet yönetimlerinin çoğu, İngilizce veya Fransızca konuşan azınlıklarına hizmet vermektedir.
Quebec' in esmi dili Fransızcadır. Fransızca Dili Beyannamesi, Fransızcanın kullanımını koruyan kurallar ortaya koyar ancak bir yandan da İngilizce ve yerli dillerini konuşanlara da çeşitli haklar verir. Fransızcanın sıklıkla konuşulduğu  yerler;  Quebec, Ontario, New Brunswick ve Güney Manitoba' dır. 
 
 Neden Kanada?

Kanada'da Eğitim

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ nün  2012 raporlarına göre Kanada dünyanın en eğitimli ülkesidir. Kanadalı yetişkinlerin yüzde 51'i en az bir lisans düzeyinde kolej ya da üniversite derecesinde eğitime sahiptir. Bundan dolayı ülke yetişkinlerinin Yükseköğretim düzeyinde eğitim alması bakımından dünya genelinde birinci sıradadır. Kanada gayri safi milli hasılasının (GDP) %5.3' ünü eğitime harcar. Ülke yatırımını ağırlıklı olarak yükseköğretime yapar (öğrenci başına 20.000 USD’ den daha fazla). Yaşları 25'ten 64'e kadar olan yetişkinlerin yüzde 89'u lise derecesine eşdeğer bir eğitime sahiptir, OECD ortalaması ise yüzde 75 tir. 
Kanada’da eğitim 4-5 yaşlarında zorunlu olmayan anaokulu eğitiminden başlar. 6 yaşlarında ise ilkokul birinci sınıfa başlarlar. Liseler, eyaletlerin sistemine bağlı olarak 11, 12 ya da 13. sınıflara kadar devam eder. Lise eğitimi sonrasında ise öğrenciler; üniversite, kolej ya da 2 yıllık genel eğitim, 3 yıllık teknik eğitim vermekte olan Mesleki Kolejlerde okumaya devam edebilirler.

Kanada, uluslararası öğrenciler için yüksek standartlarda, çok çeşitli eğitim olanakları sunan, farklı insanların, yaşam tarzlarının ve coğrafyaların bulunduğu büyük bir ülkedir. Öğrenim kurumları, akademik çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak üzere düzenlenmiş özel hizmetler sunarak uluslararası öğrencileri çok iyi bir şekilde karşılar ve onlara kaldıkları süre boyunca da yardımcı olurlar. 

Kanada'yı Cazip Kılan Faktörler

Yurtdışında üniversite eğitimi almaya karar vermiş olan bütün öğrencilerin dikkat ettikleri bazı noktalar vardır. Bunlar kaliteli bir üniversitede eğitim görmek, burs olanakları aramak olabileceği gibi temiz ve güvenli bir ülkede yaşamak da olabilir. Hepsini bir arada mı arıyorsunuz? O zaman Kanada tam size göre bir seçenek. Son yıllarda Birlesmiş Milletlerin yaptığı araştırmalar Kanada’nın yaşamak için dünyadaki en iyi yer olduğunu ortaya koymuştur. Temiz ve güvenli, zengin kültürel aktivite olanaklarına sahip, cazip yaşam tarzı sunan Kanada’nın; Vancouver, Toronto ve Montreal gibi şehirleri yaşamak için en büyük ve dünya kalitesindeki şehirler olarak tanınmışlardır. Kanada’da eğitim görmek için ekonomik ülkelerden biridir. Okul ücretleri kurumdan kuruma farklılık göstermekle birlikte ortalama bir öğretim yılı için yaklaşık maliyet 9.000 Kanada Dolarından başlar. 


Ülkede, eğlence ve sanatsal aktiviteler oldukça gelişmiştir. Kültürel çeşitliliği teşvik eden gelenek ve politikalara sahip bir göçmen ülkesidir. Dünyadaki etnik grupların hemen tamamına rastlayabilirsiniz. Şehir merkezlerinde büyük alışveriş alanları, restoranlar, tiyatrolar, sanat galerileri ve müzeler bulunmaktadır. Toplam 39 adet doğal parkı bulunmaktadır. Her eyalet ve bölgede, eyalet parkları, kır alanları, ekolojik ve doğal rezerv olarak ayrılmış alanlar mevcuttur.

Ülkede suç oranının son yıllarda %5 oranında azaldığı gözlemlenmiştir, şiddet eğilimli kazaların %1' inden de az bir oranı oluşturmaktadır. Bilgisayar ve enformasyon teknolojisinde uluslararası lider durumunda olan Kanada; mühendislik, havacılık, şehir ulaştırma, mikroelektronik, tıp aletleri, elektronik, bioteknoloji, yiyecek içecek, okyanus ve çevre sanayii gibi sektörlerdeki gelişmişliği ile tanınmaktadır. 


Dünyanın bir numaralı ülkesi

Son birkaç yıldır Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın düzenli olarak yaptırdıkları araştırmalar Kanada'nın dünyanın yaşamak ve okumak için en iyi yeri olduğunu ortaya koydu. Her yıl düzenlenen bu araştırma, 200'ün üzerindeki performans ölçütü kullanarak 174 ülkedeki yaşam kalitesini değerlendirir. Kanada, yüksek notları özellikle eğitim ve öğretim konusundaki yaklaşımı, yüksek yaşam imkanları (evrensel bir sağlık hizmetleri sistemi sebebiyle), düşük suç ve şiddet oranları sayesinde almaktadır. Kanada'nın yaşam standardı dünyanın en yüksekleri arasındadır.

Kanadalıların yüzde 65'inden fazlasının kendi evi vardır ve Kanada'da kişi başına düşen bilgisayar oranı, ABD hariç, diğer G-8 ülkelerinden daha fazladır. Medya, eğlence ve sanatsal faaliyetler Kanada'da çok gelişmiştir. Kanadalılar dünyaca meşhur, oldukça gelişkin yayın sistemleriyle övünürler. 1000'den fazla AM ve FM radyo istasyonu ile 719 televizyon istasyonu dinleyici ve izleyicilere eğitim ve eğlence hizmeti verir.

Bütün önemli şehir merkezlerinde çok çeşitli alışveriş merkezleri, lokanta, tiyatro, sanat galerisi ve müzeler bulunmaktadır. Kanada şehirleri mükemmel spor ve eğlence tesislerinin yanı sıra çok sayıda park, bahçe ve plajı halkın kullanımına sunar.

İki lisan konuşulan bir ülke

Kanada İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki lisanın konuşulduğu bir ülkedir. Fransızca konuşan Kanadalıların büyük bir çoğunluğu ülkenin doğusunda bulunan Quebec bölgesinde yaşamaktadır. İki lisan konuşulan bir yer olan Kanada, her iki lisanı öğrenmeye istekli öğrenciler için ideal bir ülkedir.

Eğitim için güvenli bir ülke

Kanada'nın daha soğuk bölgelerinde bulunan kampüslerde binalar genellikle yer altı tünelleriyle birbirlerine bağlanır. Bu yerleşim, sadece soğuk havaya karşı bir tedbir değildir aynı zamanda öğrencilere daha emniyetli bir şekilde okuma ve yaşama imkanı verir. Her okulun kendi güvenlik birimleri bulunmaktadır.

Kanada şehirlerinden üçü, Dünya Bankası tarafından yaşamak, çalışmak ve okumak için en iyi on şehir klasmanına dahil edilmiştir. Birleşmiş Milletlerin hazırladığı diğer bir araştırmada ise Kanada hayat kalitesi açısından en iyi ülke seçilmiştir.

Çok kültürlülük

Kanada, değişik ülkelerden birçok insanın ve farklı ırkların bir arada yaşadığı çok kültürlü bir ülkedir. Dolayısıyla, Kanada'da kendinizi her zaman ülkenizde gibi hissedebilirsiniz.

Para Birimi

Kanada para birimi Kanada dolarıdır (CAD) ve bir dolar 100 sent (¢) eder. Madeni para birimleri: 5¢, 10¢, 25¢, 1$ ve 2 $: 1 $'lık madeni para, bir yüzündeki kuş sebebiyle "loonie" olarak adlandırılmaktadır; 2 $ için ise uygun bir isim bulunamamış, "twoonie" denenmiş fakat fazla benimsenmemiştir. Banknot birimleri: 2$, 5$, 10$, 50$, 100$, 500$ ve 1000 $'dır. Kanada'da ABD doları kabul edilse de, yine de Kanada dolarını tercih edin, Kanada doları, ABD dolarına göre daha ucuz olmasına rağmen Kanada'da ikisi bire bir değerde işlem görmektedir.

 

Ortalama fiyatlar

Hangi şehirde olduğunuz fark etmeksizin ortalama gıda masrafınız 10-15 CAD aralığında olacaktır. Marketteki fiyatlarla ilgili bir yorum yapmak ne yazık ki pekte mümkün değildir. 
Kanada yaşam masrafları arasında yer alan en önemli masraf ulaşım masrafını Toronto’dan örnek vermek gerekirse; öğrenciler için 2,10 CAD olarak ücretlendirilir. 
Sehir içi otobüs bileti tek yönlü  2.25 CAD – 3.00 CAD
Sehir içi telefon ücretleri 0.50 CAD
Yıllık geçiş ay başına CAD$ 91.50
Aylık ise CAD$ 99.75
Restoranda bir kisilik ortalama yemek ücretleri  10.00 – 25.00 CAD
Sinema bileti  13.00 CAD
1 litre kutu süt: CAD 2.20
500 gram ekmek: CAD$ 4
12’li yumurta: CAD 3.29
1 kilo elma: CAD 3.85
1,5 litre su: CAD$ 2.22


Sağlık hizmetleri

Kanada'da sağlık hizmetleri mükemmeldir, ancak bunun bir günlük kullanımı ülke vatandaşı olmayanlara 50-1000 CAD arası bir fiyata mal olmaktadır. Ülke vatandaşı olmayanlara ücretsiz herhangi bir hizmet söz konusu değildir; bazı eyaletlerde doktorlar ve hastaneler yabancılara verdikleri hizmetlerde ekstra para talep etmektedirler. Bir kaza geçirdiğinizde sağlık hizmetleri size süratle ulaşacak ve bu hizmetler daha sonra fatura edilecektir.

Kanada'da tıbbi muameleler, hastaneler ve diş bakımı pahalı olabilir. Katılacağınız okullar tarafından sigorta yapılmaktadır ve zorunludur. 

Sağlık Kurumları

Kanada'da iyi bir tıbbi bakıma kolayca ulaşılabilirsiniz. Quebec eyaletindeki sağlık personelini yalnızca Fransızca konuşmaktadır. Eğer sigortanız yoksa hastanede yatmayı gerektiren ciddi sağlık sorunları binlerce dolara veya daha fazlasına mal olabilir.

Ulusal Acil Durum Numarası

Polis, yangın ve ambulans için ulusal acil durum numarası 911'dir, ancak bazı uzak bölgelerde operatör için 0'ı çevirmeniz gerekecektir.

Giyim

Daha sıcak iklimlerden gelenlerin ilk aylarda Kanada iklimine alışması zor olabilir ve palto, bot, kazak, eldiven gibi kışlık giyeceklere epey bir para harcayabilirler. Öğrenciler, kampüslerde genellikle rahat ve spor giyinirler.

Okul Arama

İpucu: Kayıtlı tüm okulları görmek için hiçbir kriter girmeden 'Okul Ara' butonuna basın.

Sizden Gelenler

Sprachcaffe Düsseldorf

Süreyya Ecevit

Univesity of California Santa Cruz

Simay Haskaya

Malwern House Londra

Meltem PARLAK

EC Londra

Polat Çakıroğlu

European CenterLSI  Malvern House   ESE MALTA Kings Colleges ELS  UC San Diego  St Giles