1. info@educaworld.net
  2. 0 212 280 86 36

Şartlı Kabul (Conditional Acceptance) Nedir?

Üniversiteler, kabul şartları arasında, kendileri tarafından belirlenen asgari bir not ortalaması ve sınav puanı isterler. Normal olarak da belirledikleri düzeyin altındaki öğrencileri kabul etmezler. Ancak, bazı üniversiteler bu hususta bazı öğrenciler için istisna yapabilirler. Örneğin, 4 üzerinden asgari 2.5 not ortalaması şart koşan bir üniversite, diğer şartları tamam ise 2,3`lük bir öğrenciyi şartlı kabul edebilir. Öğrencinin kesin kabulü, ilk dönem göstereceği performansına bağlıdır. Eğer öğrenci derslerinde başarılı olup yeterli not ortalamasını tutturabilirse şart yerine gelmiş olur ve öğrenci normal statüye geçirilir. Aksi taktirde öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Yine aynı şekilde GRE veya GMAT sınavlarından istenenden az puan almış bir öğrencinin, diğer kriterleri uygunsa şartlı olarak kabul edilmesi mümkün olabilir. Şart, yine akademik başarı veya örneğin altı ay içinde testlerin tekrarlanarak istenen puanın tutturulması olabilir.

Diğer taraftan, şartlı kabul denince asıl akla gelen, İngilizce’leri yetersiz öğrencilerin üniversitelerden akademik kabul sağlamalarıdır. İngilizceleri “iyi” veya “orta” olup üniversitelerinin aradığı seviyenin altında kalan öğrencilerin, akademik bakımdan yeterli olmaları koşuluyla, bazı üniversitelerden şartlı kabul almaları mümkündür. Örneğin, 550 TOEFL puanı istendiğini düşünelim. Öğrenci ise ancak 450 TOEFL puanı alabildi. Buna karşın öğrencinin diğer nitelikleri uygunsa, bazı üniversiteler kendisine şartlı kabul verebilir. Ancak, şartlı kabul sağlayan öğrencinin akademik programa başlayabilmesi için öncesinde kabul edildiği üniversitenin dil okuluna veya başka dil okuluna devam ederek İngilizce’sini geliştirmesi ve yeterli duruma getirmesi gerekir. Bazen İngilizce eksiği çok az olan öğrenciler akademik programa başlatılabilirler ama ek olarak bazı ileri düzeyli İngilizce dersleri almaları şartı konabilir.

İngilizce programlarına devam eden şartlı kabul sahibi öğrenciler, İngilizce’lerinin akademik programa başlayabilmek için yeterli seviyeye geldiğini okula belgelemek için, tekrar TOEFL sınavına veya bazı okullarda “Institutional TOEFL” adı verilen, şartlı kabulü veren okul tarafından belirli zamanlarda yapılan sınavlara girerler. Başarılı oldukları taktirde, kabul oldukları akademik programa başlayabilirler.

Okul Arama

İpucu: Kayıtlı tüm okulları görmek için hiçbir kriter girmeden 'Okul Ara' butonuna basın.

Sizden Gelenler

Sprachcaffe Düsseldorf

Süreyya Ecevit

Univesity of California Santa Cruz

Simay Haskaya

Malwern House Londra

Meltem PARLAK

EC Londra

Polat Çakıroğlu

LSI  European Center Malvern House   ESE MALTA Kings Colleges ELS  UC San Diego  St Giles